NEWS & EVENTS

 • राज्यपालाकडल्यान ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी श्री. मावजो हांचे अभिनंदन December 8, 2021
  ता. 8 डिसेंबर 2021 गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आयज भारतीय साहित्य क्षेत्रांतल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर 2022 वर्साचो 57 वो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लें श्री. दामोदर मावजो हांच्या माजोर्डा हांगाच्या घरा भेट दिवन साहित्य क्षेत्रांतलो सर्वोच्च असो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी श्री. दामोदर मावजो हांचे अभिनंदन केलें. कोंकणी साहित्याखातीर हो पुरस्कार मेळोवपी श्री. मावजो ...
 • तरणाटे हे म्हत्त्वाचो आनी निर्णायक घटक: सावंत सीईओ वतीन युवा मतदान महोत्सवाचे आयोजन November 29, 2021
  ता. 29 नोव्हेंबर 2021 गोंयांत 11.40 लाख मतदारांमदी सुमार 26,239 मतदार हे 18 – 19 वर्सां पिरायेचे आसून जांका नवीन मतदार म्हणटात आनी ते एका तरेन निर्णायक घटक आसात आनी ताका लागून वेंचणूकेत हो घटक खूप म्हत्वाचो आसा. वेंचणूकेत तरणाट्यांचे मतदान 100 टक्के आसप गरजेचे आसा, पुण एका सर्वेक्षणा प्रमाण अशें केन्नाच जायना, कारण कांय विद्यार्थ्यांक ...
 • वीज पुरवण खंडीत November 29, 2021
  ता. 29 नोव्हेंबर 2021 ता. 30 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही कोलवाळ पिर्णा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन आमठाणे, भटाळे तेल गिरण, भोमवाडो, मेणकूरे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/997
 • वीज पुरवण खंडीत November 29, 2021
  ता. 29 नोव्हेंबर 2021 ता. 30 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन उपासनगर, कुठ्ठाळी चर्च, शिंदोळी, बांदार, चर्च स्ट्रीट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/996
 • राज्यपालांची फाल्या साश्ट आनी काणकोण तालुक्यात भेट November 27, 2021
  ता. 26 नोव्हेंबर 2021 गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई फाल्या ता. 27 नोव्हेंबर 2021 दिसा साश्ट आनी काणकोण म्हालांत भेट दितले. राज्यपाल सकाळी 9.30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत गोंय क्रांती दिसाच्या 75व्या वर्स कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. उपरांत सकाळी 11.00 वरांचेर वालेन्तिना लिटल हेव्हन, कोलवा, दनपारां 12.00 वरांचेर फातमा आसरा, बाणावली हांगा भेट दितले. राज्यपाल सांजेच्या ...
 • वीज पुरवण खंडीत November 27, 2021
  ता. 27 नोव्हेंबर 2021 ता. 29 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा, कारापूर, लाडफे, नार्वा, पिळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन अत्रेय डॉक, धेंपो कॉलनी, कामत डॉक, सेझा खण, अत्रेय इंजिनियरींग, कातरवाडो,मांद्रेकरवाडो, मठवाडो, न्युवाडो पिळगांव, सारमानस, सप्तकोटेश्वर नार्वा, सेझा मायनिंग कॉर्पोरेशन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. म्हा ...
 • राज्यपाला हस्तुकीं ऑर्चिड पॉलिहाऊसाचे उक्तावण November 23, 2021
  ता. 23 नोव्हेंबर 2021 गोंयचे राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी हालीच राजभवन वांठारांत ऑर्चिड पॉलिहाऊसाचे उक्तावण केले. ह्या पॉलिहाऊसात डॅन्ड्रोबीयन आनी मोकारा हब्रीड ह्या दोन लोकप्रिय जातीची ऑर्चिड फुलझाडां रोयल्यात. ह्या पॉलिहाऊसात 1,300 ऑर्चिड रोपां लायिल्ली आसात. राजभवन वांठार वनस्पत संपत्तीन समृध्द आसून राजभवन प्रशासन रान आनी पर्यावरणाची योग्य काळजी घेता. ह्या वर्सा वनमहोत्सव काळांत ...
 • वीज पुरवण खंडीत November 23, 2021
  ता. 23 नोव्हेंबर 2021 ता. 25 नोव्हेंबर 2021 दिसा 33 केव्ही म्हापशें-3 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन नागोवा उपकेंद्र, हडफडे, नागोवा, पर्रा, गिरी, सांकवाडी, सावतावाडो, आगरवाडो, उमतावाडो, बागा बीच वांठार, तिवईवाडो, गौरावाडो, खोब्रावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/982
 • मनीसबळ विकास म्हामंडळाचो वर्सुकीं दीस November 23, 2021
  ता. 23 नोव्हेंबर 2021 गोंय मनीसबळ विकास म्हामंडळाचो वर्सुकीं दीस शेनवार ता. 27 नोव्हेंबर 2021 दिसा मनोवपात येतलो. साखळीच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयांत सकाळी 10.00 वरांचेर आयोजीत कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत , म्हामंडळाचे उपाध्यक्ष श्री. केशव प्रभू उपस्थित रावतले. गोंय सरकारान बेरोजगार लोकांक आवश्यक प्रशिक्षण दिवन कुशळ मनीसबळ तयार करपाच्या उद्देशान म्हामंडळाची स्थापणूक केल्ली. ...
 • कुडचडेच्या रवींद्र भवनात “गजाली” कार्यावळीचें आयोजन November 22, 2021
  ता. 22 नोव्हेंबर 2021 कुडचडेच्या रवींद्र भवनान पयलेच फावट “गजाली” ह्या कार्यावळीचें आयोजन केला. ता. 25 नोव्हेंबर 2021 दिसा सांजेच्या 4.00 वरांचेर ह्या कार्यवळीचें उक्तावण जातलें. गजाली कार्यावळींत ता. 25 नोव्हेंबराक शिक्षणतंज्ञ डॉ. नारायण देसाय हे “कुटुंब वेवस्था” ह्या विशयाचेर आपले विचार मांडटले आनी उपरांत चर्चासत्र जातलें. ही कार्यावळ सगळ्या नागरिकांखातीर उकती आसा. म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ ...
Skip to content