पेडणे म्हालात फाल्या 31 जुलयाक उदका पुरवण जावची ना

ता. 30 जुलय 2021 महाराष्ट्रात खण पीठाच्या बंधाऱ्याक खावटें पडिल्ल्यान कळणा न्हंयच्या उदकाची खदुळसाण वाडिल्ली आसा आनी चांदेल उदका प्रक्रिया

Read more

आंब्यांचे उत्पादन घेवपी शेतकारांची संघटना स्थापन करपा खातीर नोंदणी

ता. 28  जुलय  2021 राज्य सरकारान थळाव्या भात पिकांच्यो जाती, वेगळ्या वेगळ्या जातीचे आंबे, केळी, काजू, वायंगी, थळावे भेंडे, हेर भाज्यो,  वेगळीं वेगळीं

Read more
Skip to content