तरणाटे हे म्हत्त्वाचो आनी निर्णायक घटक: सावंत सीईओ वतीन युवा मतदान महोत्सवाचे आयोजन

ता. 29 नोव्हेंबर 2021 गोंयांत 11.40 लाख मतदारांमदी सुमार 26,239 मतदार हे 18 – 19 वर्सां पिरायेचे आसून जांका नवीन

Read more

कुडचडेच्या रवींद्र भवनात “गजाली” कार्यावळीचें आयोजन

ता. 22 नोव्हेंबर 2021 कुडचडेच्या रवींद्र भवनान पयलेच फावट “गजाली” ह्या कार्यावळीचें आयोजन केला. ता. 25 नोव्हेंबर 2021 दिसा सांजेच्या

Read more

इफ्फी महोत्सव कार्यक्रम वांठारांत जमाव बंदी

ता. 19 नोव्हेंबर 2021 उत्तर गोंय जिल्होन्यायदंडाधिकाऱ्यान फाल्याच्यान गोंयांत सुरू जावपी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर इफ्फीचे कार्यक्रम जावपी मॉल दी

Read more

राज्य लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्षांची राष्ट्रीय परिशद

ता. 19 नोव्हेंबर 2021 केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे वांगडी एअर मार्शल ए.एस. भोंसले हांच्या हस्तुकीं आयज गोंय इंटरनॅशनल सेंटर, दोनापावला हांगा

Read more

रस्तो सुरक्षा समितीन “गोल्डन अवर” व्हिडिओ लॉंच केलो

ता. 18 नोव्हेंबर 2021 उत्तर गोंय जिल्हो संसदीय सदस्यांच्या अध्यक्षते खालच्या उत्तर जिल्हो रस्तो सुरक्षा समितीन हालीच उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी

Read more

16 नोव्हेंबराक राष्ट्रीय पत्रकारीता दीस

ता. 15 नोव्हेंबर 2021 भारतीय पत्रकारीता मंडळाच्या स्थापनेच्या उगडासाक प्रत्येक वर्सा राष्ट्रीय पत्रकारीता दीस मनयतात. राष्ट्रीय पत्रकारीता दिसानिमतान 16 नोव्हेंबर

Read more

कुडचड्यार मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमाचे उक्तावण

ता. 13 नोव्हेंबर  2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज कुडचडे हांगा आयोजीत “सरकार तुमच्या दारी” कार्यक्रमाचे उक्तावण जाले.

Read more

फोंड्या 3 रें आदिवासी विद्यार्थी संम्मेलन जालें

ता. 13 नोव्हेंबर 2021 आदिवासी कल्याण संचालनालयान युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स हांच्या सहकार्यान आयज फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदीरात 3

Read more

कला आनी संस्कृती खात्याचे राज्य सांस्कृतीक पुरस्कांर जाहीर

ता. 12 नोव्हेंबर 2021 गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयांन 2021-22 वर्सा खातीरचे राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार जाहीर केल्यात. कला आनी

Read more

कला आनी संस्कृती खात्याचे युवा सृजन पुरस्कांर जाहीर

ता. 12 नोव्हेंबर 2021 गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयांन 2021-22 वर्सा खातीरचे राज्य युवा सृजन पुरस्कांर जाहीर केल्यात. कला

Read more
Skip to content