वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 नोव्हेंबर 2021

ता. 20 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही चोगम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन मथुरा, मेथा कन्स्ट्रक्शन, आशिष अगरवाल, हिरा गार्डन, आर्दी स्कुल, प्रविण थ्रोन्स, सांता मारीया, बेला विस्ता आनी गौतम हॉटेलाच्या सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/971

Skip to content